last updated: september 13, 2013
electric mixer

ibc mixers / tote tank mixer (electric)
1,000 liters mixing

challenging mixing task in intermediary bulk containers (ibcs), capable of handling high viscosity products
ibc mixers / tote tank mixer (electric)
1,000 liters mixing

container shown not included

container shown not included
model tse-ibc-1 tue-ibc-1 tue-ibc-x5
power 1hp 1hp 1hp
shaft
ø20 x 1160mm
ø20 x 1160mm
ø20 x 1170mm
propeller 10" x 2 10" x 2
8" x 2
net weight (kg / lb)      
gross weight (kg / lb)      

mobiles electric mixers, pneumatic lifting & lowering 200 liters+ mixing
mobiles electric mixers, pneumatic lifting & lowering 200 liters+ mixing
container shown not included
model tue-x8 tue-x7 tue-x6
power 1hp 1hp 1hp
shaft
ø20 x 1160mm
ø20 x 1160mm
custom
propeller
custom
custom
custom
net weight (kg / lb)      
gross weight (kg / lb)      

mobiles electric mixers, pneumatic lifting & lowering 200 liters+ mixing

stainless steel mobiles electric mixers, pneumatic lifting & lowering
stainless steel mobiles electric mixers, pneumatic lifting & lowering    
model z stainless steel frame air lift electric stand mixer tues-e2  
power      
shaft      
propeller      
net weight (kg / lb)      
gross weight (kg / lb)      

mobiles electric mixers, electric lifting & lowering
mobiles electric mixers, electric lifting & lowering
model tue-x tue-x3 tue-x4
power      
shaft      
propeller      
net weight (kg / lb)      
gross weight (kg / lb)      

mobiles electric mixers, hydraulic lifting & lowering
container shown not included  
model  
power  
shaft  
propeller  
net weight (kg / lb)  
gross weight (kg / lb)  

bung entry electric mixers
container shown not included      
model w extendable electric miixer    
power      
shaft      
propeller      
net weight (kg / lb)      
gross weight (kg / lb)      

cross mount electric mixers
cross mount electric mixers  
model y dual-usage electric mixer cm-e2

cm-y3

power      
shaft  
ø20 x 1160mm
ø20 x 1160mm
propeller   10" x 2 10" x 2
net weight (kg / lb)      
gross weight (kg / lb)      

ultra-wide cross mount electric mixers
ultra-wide cross mount electric mixers
model cm-y1
power  
shaft
ø20 x 1160mm
propeller 20" x 2
net weight (kg / lb)  
gross weight (kg / lb)  

5 gallons / 20 liters electric mixers, pneumatic lifting & lowering
5 gallons / 20 liters electric mixers, pneumatic lifting & lowering    
model w1    
power      
shaft      
propeller      
net weight (kg / lb)      
gross weight (kg / lb)      

5 gallons / 20 liters electric mixers, manual lifting & lowering
5 gallons / 20 liters electric mixers, manual lifting & lowering    
model   tse-w2  
power      
shaft      
propeller      
net weight (kg / lb)      
gross weight (kg / lb)      

mobiles 5 gallons / 20 liters electric mixers, manual lifting & lowering
mobiles 5 gallons / 20 liters electric mixers, manual lifting & lowering    
model v1 w3  
power      
shaft      
propeller      
net weight (kg / lb)      
gross weight (kg / lb)      

laboratory mixers
laboratory mixers    
model tfe1   tfe
power      
shaft      
propeller      
net weight (kg / lb)      
gross weight (kg / lb)      

headquarter
tonson air motors mfg. corp.
22 shu-yi 1st lane, taichung 40256, taiwan
tel: +886 4 2261 1047   mobiles: +886 928 989238   fax: +886 4 2261 1678
 
gps: 24°07'12.38"  n 120°39'25.68" e

china
neumek (shanghai) corporation
59 xu wang rd., xu jing town qing pu district, shanghai 201702, china
tel:+86 21 2281 8889   +86 21 2281 7669  fax:+86 21 3987 9136
mobiles : +86-13917636393 / 13818-336699
  sales@chazhimiao02.com

guang dong, china
29 san heng rd., ci bian xiao qu, hou sa rd.
hou jie town, dong guan 52300, china
tel:+86-(0) 769 8122 0478   fax:+86-(0) 769 8122 0479
mobiles : +86-13560848899

fu jian , china
12 building a, gao pu mao yi shang cheng, xing lin east road,
ji mei district, xia men city, fu jian province, china
tel:+86-(0) 592 625 9768   fax:+86-(0) 592 625 9769
mobiles : +86-13779945836

united states
air motors tonson (usa)

australia
tonson australia pty. ltd.
factory 19/ 5 lyn parade
prestons nsw sydney, australia
tel: +61 (0)2 9607 4100   fax: +61 (0)2 9607 4200
mobiles: +61 (0)411 729 849
 
copyright ©™ 1966 - 2013 tonson air motors